Πολύ χαμηλό ήταν το ποσοστό εμβολιασμού των υγειονομικών υπαλλήλων της χώρας (αρκετά κάτω από 10%), ενώ συνεχίζεται η συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων ασφαλείας και αποτελεσματικότητας των πανδημικών Α(Η1Ν1) εμβολίων. Μέχρι τώρα εκτιμάται πως έχουν χορηγηθεί πάνω από 65 εκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως, ενώ η εταιρία glaxo, δώρησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 90 εκατομμύρια εμβόλια για να χορηγηθούν σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Καινούργιες οδηγίες πάντως δεν έχουν ανακοινωθεί (τελευταία επικαιροποίηση 5/11, βλέπε προηγούμενο άρθρο) και παραμένουν εν ισχύ, οι οδηγίες που δόθηκαν κατά την έγκριση των εμβολίων τον περασμένο Σεπτέμβριο και που επικυρώθηκαν μετά την αξιολόγηση των πρώτων κλινικών ερευνών, στις αρχές του Νοεμβρίου.