Επίσημες ανακοινώσεις

Εδώ αναρτώνται ανακοινώσεις που αφορούν θέματα υγείας, από επίσημους φορείς και όργανα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Κ.ΕΠ.Υ (Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας)

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2010

Λόγω της παρουσίας αυξημένου νέφους στην ατμόσφαιρα από μεταφορά σκόνης της Σαχάρας, το ΕΚΕΠΥ συνιστά τα ακόλουθα:

Στις περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη επιβάρυνση στην ατμόσφαιρα, άτομα που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, να παραμείνουν σε καλά αεριζόμενους χώρους, να αποφύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και εάν εμφανίσουν συμπτώματα δύσπνοιας να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους.

19 Φεβρουαρίου 2010

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοινώνει ότι η συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα συνεχίζει να βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα σήμερα, στις 1 μ.μ. οι μέσες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10) στην ατμόσφαιρα ήταν αυξημένες και κυμάνθηκαν μεταξύ 118 και 229 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο). Ως εκ τούτου αναμένεται ότι η μέση 24ωρη τιμή θα υπερβεί την αντίστοιχη οριακή τιμή των 50 μg/m3 που έχει καθοριστεί με βάση τη σχετική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι η τελευταία 24ωρη μέση τιμή για τη Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου κυμάνθηκε μεταξύ 57 και 112 μg/m3 ανάλογα με την περιοχή.

Λόγω του μικρού μεγέθους των εισπνεύσιμων αιωρούμενων σωματιδίων και της πιθανής αρνητικής επίδρασης τους στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) συμβουλεύονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο που παρατηρείται.

Επίσης, συστήνεται όπως οι εργαζόμενοι σε ανοικτούς χώρους χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Περισσότερες πληροφορίες επί των αποτελεσμάτων των μετρήσεων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας: www.airquality.dli.mlsi.gov.cy