Με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, τα 3 εγκεκριμένα (για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) πανδημικά εμβόλια  (Focetria, Pandemrix & Celvapan) θα πρέπει να γίνονται σε 2 δόσεις, με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 3 εβδομάδων. Το ενδεχόμενο να γίνονται σε μία δόση εφ\' άπαξ, εξετάζεται.
Τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει τον εμβολιασμό σύμφωνα με την εθνική τους στρατηγική.

Για την χώρα μας ημερομηνία έναρξης ορίζεται η Δευτέρα 16.11.2009 και αρχικά θα εμβολιαστεί το σύνολο του προσωπικού του κάθε Νοσοκομείου. Τόπο εμβολιασμού θα αποτελέσουν τα νοσοκομεία και τα υπαγόμενα σ\' αυτά κέντρα υγείας στα οποία θα "δημιουργηθούν" εμβολιαστικοί χώροι.

πηγές:  (ΕΟΦ, ΑΠΕ)