Τα πανδημικά Α(Η1Ν1)ν εμβόλια (Focetria & Pandemrix) είναι διαθέσιμα στην χώρα μας για εμβολιασμό έναντι της γρίπης Α(Η1Ν1)ν, σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
Να υπενθυμίσουμε πως συνεχώς συλλέγονται δεδομένα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας για τα νέα αυτά εμβόλια.